pressconferencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Абонаментно обслужване на физически лица и фирми в областта на връзки с обществеността и медиите
  • Комуникационни решения и PR обслужване на събития
  • Консултации – корпоративен имидж
  • Вътрешни комуникации
  • Кризисен PR
  • Консултации – личностен имидж
  • Съдействие за изяви, участия,  интервюта и за отразяване в печатни и електронни медии.
  • Прсконференции, изготвяне на регулярни нюслетърс, прессъобщения до медиите
  • Онлайн репутация
  • Създаване и поддържане на корпоративен или личен блог

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit