Услугите ми са ориентирани към обслужването на фирми от малкия и среден бизнес, стартиращи предприятия, корпоративни клиенти на принципа на аутсорсинга. Физически и юридически лица, които желаят да получат професионална консултация, проучване или изготвяне на стратегия в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността.

Мога да бъда най-полезна на:

  • Малки и средни компании, чиято маркетинг дейност се идентифицира и често се движи от собствениците им.
  • На компании, които нямат собствени маркетингови отдели и тази роля е отредена на някого, който я съвместява с обичайните си текущи задължения.
  • На компании които искат да оптимизират разходите си за поддържането на такива отдели като изнесат тази дейност към външен подизпълнител.
  • Стартиращи бизнеса си фирми.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit